Strona główna
O nas
Sprzedaż
Księgowość i finanse
Kadry i płace
Akademia InsERT i podręczniki
Opieka posprzedażna
Serwis i wdrożenia
Navireo ERP
ESTPOL s.c.
Autoryzowany Partner InsERT S.A.
Akademia InsERT i podręczniki

 

InsERTywni ... ESTPOL s.c.Zachęcamy do zapoznania się z ofertą multimedialnych szkoleń biznesowych. Ich niewątpliwe atuty to niskie ceny, prosty język i atrakcyjna, nowoczesna forma. Nasze szkolenia można odbywać w dowolnym miejscu i w dowolnym czasie, wielokrotnie wracając do potrzebnych informacji.


InsERTywni ... ESTPOL s.c.

Subiekt GT krok po kroku - 249 zł/netto

 http://www.insert.com.pl/programy_dla_firm/akademia_insert/subiekt_gt_krok_po_kroku.html

Subiekt GT krok po kroku to multimedialne szkolenie szczegółowo omawiające obsługę systemu sprzedaży Subiekt GT - od instalacji i pierwszego uruchomienia, poprzez omówienie budowy programu, po dokładne przedstawienie funkcji takich jak wystawianie dokumentów, prowadzenie kartotek, rozliczenia z kontrahentami, ustawienia wydruków czy współpraca z urządzeniami zewnętrznymi (kasy i drukarki fiskalne, czytniki kodów kreskowych itd.). W kursie pokazano również, jak przenieść dane z innych systemów, a także jak wysyłać dane do oddziałów i do biura rachunkowego.

Wszystkie zagadnienia opisano w przystępny sposób i w wygodnej dla użytkownika formie. Zawarte w szkoleniu filmy pomagają poznać odpowiednie moduły programu i ułatwiają wykonywanie poszczególnych operacji.
Subiekt GT krok po kroku to ok. 6 godzin nauki, 12 lekcji, blisko 500 slajdów i kilkadziesiąt filmów.


InsERTywni ... ESTPOL s.c.

Rewizor GT krok po kroku - 249 zł/netto

http://www.insert.com.pl/programy_dla_firm/akademia_insert/rewizor_gt_krok_po_kroku.html

Multimedialne szkolenie Rewizor GT krok po kroku szczegółowo omawia obsługę systemu finansowo-księgowego Rewizor GT - od instalacji i konfiguracji parametrów po najważniejsze funkcje programu, m.in. administrowanie planami kont, dekretacja i księgowanie, obsługa środków trwałych, zarządzanie rozrachunkami czy ewidencja i rozliczanie podatku VAT. Omówiono także funkcje kadrowo-płacowe obsługiwane za pomocą programu mikroGratyfikant GT. Wszystkie zagadnienia przedstawiono w przystępny sposób, w wygodnej dla użytkownika formie. Szkolenie zawiera kilkadziesiąt filmów, które pozwalają lepiej poznać moduły programu i ułatwiają wykonywanie poszczególnych operacji.


InsERTywni ... ESTPOL s.c.

Gratyfikant GT krok po kroku - 249 zł/netto

http://www.insert.com.pl/programy_dla_firm/akademia_insert/gratyfikant_gt_krok_po_kroku.html

Multimedialne szkolenie Gratyfikant GT krok po kroku szczegółowo omawia obsługę systemu kadrowo-płacowego Gratyfikant GT - od instalacji, konfiguracji parametrów i przeniesienia danych po dokładne przedstawienie funkcji programu (m.in. wystawianie umów, prowadzenie ewidencji pracowników i ewidencji czasu pracy, naliczanie wynagrodzeń czy obsługa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych).
Informacje przedstawione są w przystępny sposób i w wygodnej, nowoczesnej formie. Zawarte w szkoleniu filmy pomagają poznać moduły programu i ułatwiają wykonywanie poszczególnych operacji.
 

InsERTywni ... ESTPOL s.c.

Rachunkowość bez tajemnic - 99 zł/netto

http://www.insert.com.pl/programy_dla_firm/akademia_insert/rachunkowosc_bez_tajemnic.html

Rachunkowość bez tajemnic to bogaty zbiór informacji z zakresu księgowości. Multimedialny podręcznik przeznaczony jest dla księgowych i pracowników biur rachunkowych, stanowi również doskonałe repetytorium dla uczniów i studentów kierunków ekonomicznych.

Kurs ten, będący zbiorem najważniejszych informacji z zakresu księgowości, przeznaczony jest dla księgowych, uczniów i studentów.
W lepszym zrozumieniu i przyswojeniu materiału pomagają filmy, a także liczne przykłady i zadania.

Prosty język i atrakcyjna forma sprawiają, że z powodzeniem mogą z niego korzystać wszyscy, którzy chcą zdobyć lub utrwalić wiedzę z rachunkowości. W 13 lekcjach omówiono zasady prowadzenia rachunkowości z uwzględnieniem regulacji krajowych i międzynarodowych.
W lepszym zrozumieniu i przyswojeniu materiału pomagają filmy, a także liczne przykłady, tabele i wykresy. Zawarte w kursie ćwiczenia pozwalają natychmiast sprawdzić zdobytą wiedzę.


InsERTywni ... ESTPOL s.c.

Kadry i Płace bez tajemnic - 99 zł/netto

http://www.insert.com.pl/programy_dla_firm/akademia_insert/kadry_i_place_bez_tajemnic.html

Multimedialny podręcznik Kadry i płace bez tajemnic przeznaczony jest dla specjalistów ds. kadr i płac, pracodawców, studentów, uczniów - zarówno dla tych, którzy nie mieli dotąd styczności z tematyką kadrowo-płacową, jak i dla osób chcących utrwalić lub uaktualnić swoją wiedzę. Kompleksowo omówiono w nim zagadnienia związane z przyjęciem pracownika, przebiegiem zatrudnienia i rozwiązaniem stosunku pracy. Przedstawiono obowiązki pracodawcy wynikające z przepisów prawa pracy oraz ustaw dotyczących ubezpieczeń, podatków itd. Informacje zawarte w szkoleniu przekazane są w przystępny sposób i w wygodnej, nowoczesnej formie, z licznymi przykładami i filmami pomagającymi lepiej zrozumieć i przyswoić materiał.


InsERTywni ... ESTPOL s.c.InsERTywni ... ESTPOL s.c.

Zmiany w podatku VAT 2014 - 79 zł/netto

 http://www.insert.com.pl/programy_dla_firm/akademia_insert/zmiany_vat_2014.html

Multimedialne szkolenie Zmiany w podatku VAT 2014 w przystępny sposób przedstawia zmiany w przepisach obowiązujące od 2013 r. (m.in. zmiany dotyczące faktur, stawek podatku VAT, podstawy opodatkowania, kwestie związane z ZUS, zagadnienia kadrowo-płacowe itp.). Zawiera zbiór odpowiednich aktów prawnych wraz z rzeczowym omówieniem. W szkoleniu opisano również modyfikacje w systemach InsERT, dostosowujące programy do nowych przepisów.
Zagadnienia omówione w szkoleniu:

1. Zmiany prawne obowiązujące od 2014 r.:
- podstawa opodatkowania
    - moment powstania obowiązku podatkowego
    - nowe zasady odliczania podatku VAT
    - zmiany dotyczące fakturowania
    - zwolnienia z VAT
    - transakcje wewnątrzwspólnotowe
    - zwolnienia od PIT
    - zmiany w Kodeksie pracy
    - zmiany w rozliczeniach z ZUS.

2. Zbiór aktów prawnych wprowadzających zmiany w dotychczasowych przepisach.
3. Zmiany w InsERT GT.


InsERTywni ... ESTPOL s.c.

e-Prawnik. Umowy i pisma dla Twojej firmy - 89 zł/netto

http://www.insert.com.pl/programy_dla_firm/akademia_insert/e-prawnik.html

e-Prawnik. Umowy i pisma dla Twojej firmy to multimedialne szkolenie, po odbyciu którego konsultowanie każdego pisma z prawnikiem nie będzie już konieczne. W kursie pokazano, jak samodzielnie sporządzać wszelkiego rodzaju umowy oraz pisma takie jak ugody, pełnomocnictwa, oświadczenia itp. Szczególny nacisk położono na porady prawne – w prosty, zrozumiały sposób podpowiedziano, na co zwrócić uwagę przy zawieraniu poszczególnych umów, aby były dla nas najkorzystniejsze i ważne z punktu widzenia prawa; o czym należy pamiętać, sporządzając pisma, oraz jakich innych błędów się ustrzec.
 

InsERTywni ... ESTPOL s.c.

• Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług - 79 zł/netto

http://www.insert.com.pl/programy_dla_firm/akademia_insert/pkwiu.html

Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług to pełna baza danych towarów występujących w obrocie gospodarczym na terenie Polski. Zawiera zestawienie produktów z odpowiednio przypisanymi kodami według aktualnej klasyfikacji PKWiU oraz stawkami VAT obowiązującymi od 1 stycznia 2013 r. Wbudowana wyszukiwarka kodów pozwala szybko odnaleźć numer PKWiU dla poszczególnych towarów lub usług. Prezentowane dane można w łatwy sposób drukować i eksportować.


InsERTywni ... ESTPOL s.c.

• Kodeks pracy - 79 zł/netto

http://www.insert.com.pl/programy_dla_firm/akademia_insert/kodeks_pracy.html

Kodeks pracy po zmianach określa prawa i obowiązki pracowników i pracodawców wynikających z prawa pracy. Jest niezbędny m.in. przy określaniu warunków zatrudniania i zwalniania pracowników, ustalaniu wynagrodzeń, czasu pracy, urlopów, a także w rozwiązywaniu sporów wynikłych ze stosunku pracy.
Dzięki wygodnej, elektronicznej formie możliwe jest szybkie przeglądanie informacji zawartych w ustawie. Wbudowana wyszukiwarka pozwala natychmiast dotrzeć do potrzebnych fragmentów. Informacje można łatwo eksportować i drukować.
Stan prawny: sierpień 2013
Najważniejsze zalety :
    - dostęp do przepisów prawa pracy w dowolnym miejscu i czasie
    - błyskawiczne, zaawansowane wyszukiwanie informacji
    - możliwość eksportu i wydruku wybranych fragmentów ustawy.


InsERTywni ... ESTPOL s.c.

Rachunkowość - 36 zł/netto

http://www.insert.com.pl/programy_dla_firm/ksiegowosc_i_finanse/rewizor_gt/podrecznik_rachunkowosci.html

Książka Rachunkowość Wydawnictwa Marina przeznaczona jest dla wszystkich, którzy chcieliby poszerzyć i utrwalić swoją wiedzę z zakresu rachunkowości finansowej. Stanowi doskonałą pomoc dla osób zajmujących się księgowością i finansami.

Publikacja zawiera niezbędne wiadomości wzbogacone o praktyczne uwagi i komentarze, a także wiele dodatkowych informacji pozwalających lepiej poznać poruszaną tematykę. Podpowiada również, jak prowadzić rachunkowość z wykorzystaniem systemu finansowo-księgowego Rewizor GT.
Zrozumienie przedstawionych zagadnień ułatwiają liczne przykłady, schematy, rysunki i tabele. Zamieszczone w książce pytania kontrolne i testy pozwalają na sprawdzenie swojej wiedzy.


InsERTywni ... ESTPOL s.c.

• Wprowadzenie do sprawozdawczości, analizy i informatyki finansowej - 69,90 zł/netto

http://www.insert.com.pl/promocje/sprawozdawczosc_analiza_informatyka_finansowa.html

Tematem książki jest sprawozdawczość i analiza finansowa przedsiębiorstw produkcyjnych oraz zastosowanie systemów informatycznych w czynnościach finansowo-księgowych. Jest to jedno z nielicznych na polskim rynku opracowań podejmujących temat kreatywnej księgowości. Wszystkie zagadnienia są opisane z uwzględnieniem najnowszych krajowych i międzynarodowych podstaw prawnych (przede wszystkim ustawy o rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości). Klarowna struktura treści, przystępne omówienie trudnych problemów i aktualność rozwiązań - to najważniejsze atuty podręcznika.

W książce omówiono m.in.:
    - zasady sporządzania sprawozdań finansowych
    - podstawowe elementy sprawozdawczości finansowej
    - metody przeprowadzania analizy finansowej (ocena płynności finansowej, badanie rentowności, retrospektywna i prospektywna analiza majątkowo-kapitałowa)
    - metody szacowania wartości firmy
    - ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej
    - wykorzystanie narzędzi informatycznych w sprawozdawczości i analizie finansowej
    - zasady działania systemów finansowo-księgowych.


InsERTywni ... ESTPOL s.c.

Rewizor GT. Ewidencja księgowa bez tajemnic - 37,14 zł/netto

http://www.insert.com.pl/promocje/rewizor_gt._ewidencja_ksiegowa_bez_tajemnic.html

Książka Rewizor GT. Ewidencja księgowa bez tajemnic przeznaczona jest zarówno dla właścicieli małych i średnich firm, jak i księgowych, którzy chcą rozpocząć pracę z Rewizorem GT. Autor – główny księgowy jednostki budżetowej i wieloletni nauczyciel z dziedziny ekonomii i handlu, poleca program jako narzędzie, które usprawni i uporządkuje wszelkie kwestie związane z rachunkowością komputerową. Krok po kroku prowadzi Czytelnika przez poszczególne zagadnienia związane z obsługą programu.
Patronem merytorycznym publikacji jest InsERT.

Zagadnienia omówione w książce:

1. Rozpoczęcie pracy z Rewizorem :
    - Wprowadzenie podstawowych informacji o firmi
    - Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne
    i ich dotychczasowe umorzenie
    - Konta księgi głównej i ksiąg pomocniczych oraz ich powiązanie
    - Kartoteki kontrahentów, pracowników, instytucji
    - Rejestry księgowe
    - Pozostałe parametry i słowniki Rewizora

2. Bieżące księgowania operacji gospodarczych :
    - Wprowadzenie wybranych danych do bilansu otwarcia dla bieżącej kontroli poprawności księgowań
    - Dekretacja i księgowanie dokumentów
    - Rejestry VAT - ewidencja i rozliczanie podatku
    - Wprowadzanie rozrachunków i ich rozliczanie
    - Wykorzystanie zestawień do samokontroli - poprawianie błędów w ewidencji księgowej
    - Kopie zapasowe - częstotliwość tworzenia, miejsca przechowywania i sposób wykorzystania

3. Bilans zamknięcia w "starym" programie i bilans otwarcia w Rewizorze :
    - Definicja bilansu w Rewizorze
    - Wprowadzenie B.O. na podstawie B.Z. minionego roku
    - Zatwierdzenie bilansu otwarcia po przyjęciu sprawozdań za rok ubiegły

4. Rozliczenie okresu sprawozdawczego – deklaracje podatkowe i sprawozdania finansowe w Rewizorze :
    - Tworzenie deklaracji rozliczającej podatek VAT
    - Definiowanie i obliczenie deklaracji rozliczającej podatek dochodowy od osób prawnych CIT-2
    - Definiowanie rachunku zysków i strat
    - Tworzenie sprawozdań finansowych za bieżące okresy
    - Zamknięcie miesiąca - wydruk obowiązkowych zestawień
    - Storno czarne i czerwone - poprawianie błędów księgowych w zamkniętych okresach sprawozdawczych. Czystość zapisów księgowych

5. Inwentaryzacja i jej rozliczenie :
    - Dokumentacja inwentaryzacji
    - Księgowanie niedoborów i nadwyżek
    - Rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych

6. Zamknięcie roku :
    - Odpisy aktualizujące i rezerwy
    - Księgowania zamykające rok obrotowy
    - Ustalenie wyniku bilansowego i podatkowego
    - Utworzenie i wydruk sprawozdań finansowych
    - Archiwizacja roku obrotowego
    - Otwieranie nowego roku obrachunkowego


InsERTywni ... ESTPOL s.c.

• Rachunkowość. Zbiór zadań - 21,43 zł/netto

http://www.insert.com.pl/promocje/zbior_zadan.html

Książka Rachunkowość. Zbiór zadań Wydawnictwa Marina ułatwia rozwijanie kompetencji praktycznych z zakresu rachunkowości. Zawiera zadania o różnym stopniu trudności, skierowane do osób o zróżnicowanym poziomie zaawansowania.
Zbiór jest przeznaczony dla studentów kierunków finansowo-ekonomicznych, uczniów szkół ponadgimnazjalnych o profilu ekonomicznym, uczestników warsztatów i seminariów poświęconych rachunkowości, jak również dla osób, które potrzebną wiedzę już posiadają, jednak pragną samodzielnie sprawdzić swoje umiejętności podczas rozwiązywania fachowych zadań.
Zbiór zadań nawiązuje do podręcznika Rachunkowość i jest jego praktycznym uzupełnieniem. Materiał został podzielony na rozdziały zgodnie z podręcznikiem, dzięki czemu po przyswojeniu każdej kolejnej części można od razu rozwiązać odpowiednie zadania.

Zagadnienia wyodrębnione w zbiorze :
    - Aktywa przedsiębiorstwa i źródła jego pochodzenia
    - Ewidencja operacji gospodarczych
    - Aktywa trwałe
    - Środki pieniężne, rachunki bankowe oraz krótkoterminowe aktywa finansowe
    - Rozrachunki
    - Materiały i towary
    - Koszty działalności podstawowej i ich rozliczanie
    - Produkty gotowe
    - Wynik finansowy.

Z recenzji :
Książka ta stanowi bardzo profesjonalny, praktyczny i wartościowy materiał w nauczaniu rachunkowości. Pod względem merytorycznym zadania zostały opracowane rzetelnie, fachowo i zrozumiale.
Ewa Janiszewska-Świderska, wykładowca rachunkowości.InsERTywni ... ESTPOL s.c.


Pełna oferta szkoleń Akademii InsERT oraz podręczników na :

http://www.insert.com.pl/programy_dla_firm/cennik.html

Strona głównaO nasSprzedażKsięgowość i finanseKadry i płaceAkademia InsERT i podręcznikiOpieka posprzedażnaSerwis i wdrożeniaNavireo ERP
Zapraszamy ... na fajne programy !